FAQ
   manual.pipni.cz > Mail  |  Vyhledávání  |  Problémy?

Jak funguje SpamAssassin? A jak ho nastavit?
SpamAssassin je program, který se na základě různých příznaků, heuristik a seznamů snaží odhalit, není-li náhodou mail spam. Každé pravidlo jeho testů je bodováno. Jakmile hodnota přesáhne stanovenou mez je podle nastavení s mailem zacházeno.
V sekci Administrace > Pošta si můžete pro každou schránku nadefinovat 2 úrovně hodnot - Označení a Zamítnutí (tag a refuse). Hodnota pro Označení říká při kolika bodech (a výše) bude do mailu vložena hlavička X-Spam: YES, podle níž můžete později v mail programu dále poštu třídit (např. do složky "Podezřelé"). Naproti tomu hodnota pro Zamítnutí určuje, že dosáhne-li e-mail této (nebo vyšší) hodnoty nebude ani přijat a bude vrácen odesílateli (na SMTP dostane odpověď 550 ...).
Celkový počet rad: 141
Created by PIPNI
Powered by Firebird