FAQ
   manual.pipni.cz > Databáze  |  Vyhledávání  |  Problémy?

Jak se připojit k MySQL z ASP?
Velice jednoduchá ukázka jak to provést:
<%
 Response.ContentType = "text/html; charset=utf-8"
%>
<html>
 <head>
  <title>Test</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
 </head>
 <body>
 <%
  Dim Connect_URL, Connect_Username, Connect_Password
  Connect_URL = "DRIVER=com.mysql.jdbc.Driver;URL=jdbc:mysql://mysql/database?user=user&password=password"
  Connect_Username = "user"
  Connect_Password = "password"

  Dim CN, RS, Rows

  Set CN = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  CN.Open Connect_URL, Connect_Username, Connect_Password
  Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  RS.Open "SELECT * FROM table", CN
  Rows = RS.GetRows()
  for j = 0 to UBOUND(Rows, 2)
    Response.write(Rows(0, j))
    Response.write("<br />")
  next
  RS.Close
  CN.Close
 %>
 </body>
</html>

Celkový počet rad: 141
Created by PIPNI
Powered by Firebird