FAQ
   manual.pipni.cz > Databáze  |  Vyhledávání  |  Problémy?

Jak na zobrazování dat z MySQL (4.1+) - české znaky?
Pokud se Vám některé české znaky zobrazují na stránkách špatně, pravděpodobně je dostáváte v jiném kódování než očekáváte. Zkuste si pro každé spojení nastavit toto ({kodovani jake chcete} nahraďte např.: cp1250):
  mysql_query("SET character_set_results={kodovani jake chcete}");
  mysql_query("SET character_set_connection={kodovani jake chcete}");
  mysql_query("SET character_set_client={kodovani jake chcete}");
nebo můžete použít
  mysql_query("SET NAMES '{kodovani jake chcete}'");
který zajistí nastavení všech třech proměnných.
Celkový počet rad: 141
Created by PIPNI
Powered by Firebird