FAQ
   manual.pipni.cz > Mail  |  Vyhledávání  |  Problémy?

Jak odeslat hromadnou poštu (např. informace o novinkách)?
Vzhledem k omezení počtu adresátů v polích To a (B)Cc, je nutné (a vhodné) generovat pro každou emailovou adresu vlastní mail. (Doporučuji také použít třídu PHPMailer.)
Malý (obecný) příklad:
$mail      = new PHPMailer();
$mail->From   = "mailbox@domain.tld";
$mail->Mailer  = "mail";
$mail->CharSet = "windows-1250"; //for example

$result = query("SELECT email FROM newsletter;");
while ($row = fetch_row($result))
{
 $mail->Body   = $text;
 $mail->Subject = $subject;
 $mail->AddAddress($row[0]);

 if(!$mail->Send())
  echo "Error sending to " . $row[0] . "<br>";
 else
  echo "OK sending to " . $row[0] . "<br>";

 $mail->ClearAddresses();
}

Celkový počet rad: 141
Created by PIPNI
Powered by Firebird